Trần Thị Hoàng Oanh
Nhân viên kinh doanh
CTY TNHH GOKCE & AYCA LOGISTICS

Giới thiệu

thân thiện, hòa đồng

Liên hệ

Chức vụ

Nhân viên kinh doanh | CTY TNHH GOKCE & AYCA LOGISTICS

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency