Giới thiệu

Tôi là Giám đốc sáng tạo của Công ty TNHH Giải pháp Thương hiệu Adina Việt Nam (http://adina.com.vn). Adina Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế logo, Thiết kế nhận diện Thương hiệu, Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. GIúp cải thiện khả năng cạnh tranh, xây dựng hình ảnh Thương hiệu mạnh.

Liên hệ

Chức vụ

Giám đốc Sáng tạo | Adina Việt Nam

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency