Marketer Bình
Phạm Trọng Bình

Trưởng phòng kinh doanh
Công ty in ấn Phượng Hoàng


PROFILE