Phạm Trọng Bình
Trưởng phòng kinh doanh
Công ty in ấn Phượng Hoàng

Giới thiệu

ABOUT

 • Họ tên: Phạm Trọng Bình
 • Sinh ngày: 26.09.1990
 • Nguyên quán: Nga Sơn, Thanh Hóa.
 • Nơi sinh sống và làm việc hiện tại: TP. Hồ Chí Minh.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN & CHUYÊN MÔN:

 • Cử nhân Quan hệ quốc tế - Trường ĐH KHXH & NV TPHCM.
 • Thiết kế đồ họa - Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM.
 • Digital Marketing - Trung tâm đào tạo DGM.
 • Học viên trọn đời Marketing Monster Institute - Online Marketing.
 • Content Marketing - Trường đào tạo nghề quốc tế Vinanlink.
 • SEO vua - Trường đào tạo nghề quốc tế Vinanlink.
 • SEO Entity Building & Seedsites - GTVSEO.
 • Chứng chỉ Trợ lý giám đốc - Trung tâm phát triển khoa học kinh tế - CED
 • Chứng chỉ Trưởng phòng kinh doanh - Trường doanh nhân PTI

Liên hệ

Chức vụ

Trưởng phòng kinh doanh | Công ty in ấn Phượng Hoàng

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency