Giới thiệu

Tôi là cô sinh viên năm 4 theo học ngành PR. Với mong muốn sẽ được rèn luyện và nâng cao kiến thức hiện có trong một vụ trụ PR rộng lớn.

Liên hệ