Giới thiệu

Trần Ngọc Chính hiện đang là CEO của VietProtocol, DGM Việt Nam và nằm trong BOD của nhiều công ty khác. Anh đang là giảng viên thỉnh giảng của một số trường, trung tâm về Digital Marketing, SEO chuyên sâu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm thực tế và 7 năm điều hành các công ty về SEM, Internet Marketing, anh đã tư vấn và thực hiện thành công cho các công ty/tập đoàn như Unilever, Kinh Đô, Nokia, LG, Abbott, SYM, Mead Johnson Nutrition, Đại Đồng Tiến,… Anh luôn mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho độc giả bằng những ví dụ từ thực tế với phong cách cởi mở, thân thiện.

Liên hệ

Chức vụ

CEO | DGM Việt Nam