Giới thiệu

Hiện là giảng viên môn Fashion Marketing tại Đại học Hoa Sen, tôi mong muốn chia sẻ những kiến thức, thông tin về lĩnh vực chuyên môn của mình đến cộng đồng Brands Vietnam.

Liên hệ