Giới thiệu

Một người có hứng thú về marketing đang tìm hiểu những thứ liên quan tới marketing. Hiện đang học ngành marketing và muốn làm những thứ về quảng cáo, event.

Liên hệ