Giới thiệu

Tôi là nguyễn Tiến Ngoc là ceo của công ty Công ty thiết bị công nghiệp Thuận Phong (TPclean)

Liên hệ:

Địa chỉ: Phú Minh – Sóc Sơn – Hà Nội

Hotline: 0912109547

Liên hệ