Giới thiệu

Mình là Thúy An, hiện đang làm tại phòng truyền thông của trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia. Mình là một người vui vẻ và hòa đồng, yêu thích nấu ăn và sự tự do.

Liên hệ