Giới thiệu

Thích kinh doanh

Học CNTT

Làm Digital Marketing

Liên hệ

Chức vụ

CEO | Lokas.

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency