Giới thiệu

Thích kinh doanh

Học CNTT

Đang là việc tại phòng Digital Marketing

Liên hệ

Chức vụ

Digital Marketing Leader | Gew

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency