Giới thiệu

Dân IT - Đam mê Digital. Sinh năm 1991, độc thân.

Liên hệ