Thúy Vi
Content Marketing
CTY CP Truyền Thông Thương Hiệu Việt Nam

Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Content Marketing | CTY CP Truyền Thông Thương Hiệu Việt Nam

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency