Giới thiệu

19 năm kinh nghiệm, chị Khanh gắn bó với ngành quảng cáo và đi lên vị trí Giám đốc Sáng tạo từ vị trí Copywriter. Chị đã làm việc tại công ty quảng cáo Chuo Senko Vietnam, sau đó là hàng loạt công ty đa quốc gia danh tiếng như J. Walter Thompson Vietnam, Leo Burnett M&T Vietnam, Dentsu Alpha, và Square Group. Chị đã đóng góp ý tưởng và tham gia sâu sát vào quá trình thực hiện của hàng loạt chiến dịch tiếp thị cho Unilever, P&G, FrieslandCampina, Prudential, ANZ, Honda, Toshiba, TH true MILK, Mitsubishi Motors, Manulife, Rohto Mentholatum, Lazada, Castrol,... Đam mê công việc sáng tạo, chị Khanh không ngừng hoàn thiện năng lực chuyên môn, đồng thời phát huy năng lực hoạch định chiến lược và cập nhật với xu hướng truyền thông trên thế giới Through-the-line.

Liên hệ