Giới thiệu

là sinh viên năm 3 trường đại học văn lang khoa quan hệ công chúng , thích tìm hiểu về thị trường các chiến lượt , chiến dịch kế hoạch kinh doanh để mở rộng kín thức , bổ trở cho kiên thức đang theo học

Liên hệ