Giới thiệu

Học chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Có đam mê trong ngành Marketing - PR - Event.

Liên hệ