Giới thiệu

Nguyễn Thu Hiền, sinh viên năm 4 chuyên ngành Truyền thông, trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Muốn tìm hiểu, học hỏi trong lĩnh vực truyền thông nói riêng, marketing nói chung.

Liên hệ