Giới thiệu

Tôi là sinh viên năm 2 ngành Marketing UEH và đang muốn có những hiểu biết chi tiết từ cơ bản đến chuyên sâu về ngành

Liên hệ