Giới thiệu

Là một Freelancer, làm việc tự do trong mảng sáng tạo nội dung, content marketing, tinh thần khởi nghiệp. Cảm nhận rỗ giá trị của bản thân giúp ích cho cộng đồng và xã hội Blogger, Youtuber

Liên hệ