Giới thiệu

Tôi là sinh viên năm nhất của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Cần Thơ ngành Quản Trị Kinh Doanh

Liên hệ

Thành phố

Cần Thơ

Marketing Side

Sinh viên