Giới thiệu

Tôi làm việc trong mảng pháp lý, tuy nhiên cũng có niềm đam mê tìm hiểu kinh doanh.

Liên hệ