Giới thiệu

Thích đọc sách, học hỏi cái mời và tạo ra những sản phẩm giá trị từ ngòi bút.

Liên hệ

Chức vụ

Copywriter |

Marketing Side

Agency