Giới thiệu

Sống giữa đời, Tôi lựa chọn Mình được làm hòn đá lăn để rêu chẳng thể bám.

Liên hệ

Chức vụ

HR | Lê Minh Creative

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency