Giới thiệu

CEO & Founder | Olivia _ Content Strategy Director | Red Monsters

Olivia | Tư vấn và huấn luyện trải nghiệm khách hàng ngành làm đẹp (spa, thẩm mỹ, clinic)

Red Monsters | Content & Marketing Agency

Talk show Moderator | Host bản tin thời sự VTC1 (2008 - 2017)

Liên hệ

Chức vụ

CEO & Founder | Olivia Vietnam

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency