Giới thiệu

Là người bình thường, yêu gia đình, chỉ luôn sống vì 1 câu: " Thế giới thay đổi mỗi ngày, nếu bạn không nỗ lực cố gắng, nó sẽ đẩy bạn về phía sau ngay lập tức".

Liên hệ

Chức vụ

Marketer | Unique Outdoor Advertising

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency