Giới thiệu

Chỉ là một cô gái bình thường, yêu gia đình nhưng luôn sống vì câu nói: " Thế giới thay đổi mỗi ngày, nếu bạn không nỗ lực cố gắng, nó sẽ đẩy bạn về phía sau ngay lập tức".

Liên hệ

Chức vụ

Chuyên viên Truyền thông | Unique Media Group

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency