Giới thiệu

Dựa trên tinh thần và sứ mệnh "Ideas worth spreading"- lan tỏa giá trị của những ý tưởng từ TED. TEDx HUFLIT hứa hẹn là chương trình mang đến cơ hội trải nghiệm TED không chỉ cho sinh viên Đại học HUFLIT mà tất cả những ai đang quan tâm đến chương trình.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Sinh viên