Giới thiệu

Là một người làm truyền thông với hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành và vẫn luôn hướng đến con số thâm niên trong nghề cao hơn tuổi sinh học! 

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client