Giới thiệu

Tôi là Lê Thị Tân, làm việc trong ngành phần mềm, hiện đang là thành viên của startup công ty cổ phần Nerd, sản phẩm là Trợ lý ảo tiếng Việt Voicon (voicon.ai)

Liên hệ