Giới thiệu

Marketer với 7 năm kinh nghiệm tại Unilever Việt Nam, Unilever Asia và Masan Consumer

Liên hệ