Giới thiệu

Tác giả sách: Đời vật vã, đừng vạ vật

Từng là trưởng phòng MarketingTopica Edtech Group và Akira Inc.,

Rất sẵn lòng giao lưu chia sẻ kiến thức marketing với bạn. 

Liên hệ với tôi qua: https://bit.ly/susantran

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội