Giới thiệu

Soul Media là Công ty Thiết kế Sự kiện đầu tiên của Việt Nam, với mong muốn đưa đến các sản phẩm tốt nhất cho Khách hàng và các đơn vị đối tác là Agency.

Liên hệ

Chức vụ

Art Director | SOUL MEDIA

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency