Phần mềm quản lý doanh nghiệp SlimCRM.vn
Tăng năng lực quản trị và bán hàng
Slimsoft.vn Team

Giới thiệu

Tăng năng lực quản trị và bán hàng với SlimCRM.vn - Là sản phẩm thuộc công ty công nghệ Vinno

 Phần mềm quản lý tinh gọn, tối ưu cho doanh nghiệp Việt Nam. SlimCRM chắt lọc ưu điểm của các phần mềm trong và ngoài nước với tính năng hiện đại nhưng vừa đủ đơn giản. Đầy đủ 6 nhóm tính năng chuẩn mực của hệ thống CRM

  •  Trước cơ hội - Marketing
  •  Trong bán hàng - Sale
  •  Sau bán hàng Service
  •  Làm việc nhóm / Collaboration
  •  Báo cáo phân tích / Reports
  •  Tùy chỉnh hệ thống / System

Trải nghiệm Demo và nhận tư vấn: https://slimcrm.vn/ 

Hotline:  0962629444 / Hòm thư hỗ trợ: info@slimsoft.vn

Liên hệ

Chức vụ

Tăng năng lực quản trị và bán hàng | Slimsoft.vn Team

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency