Giới thiệu

Seth Godin là tác giả của 17 quyển sách bán chạy nhất khắp thế giới đã được dịch sang hơn 35 thứ tiếng (hai quyển về marketing nổi tiếng trong số đó là "All Marketers are liars" và "Permission Marketing"). Ngoài ra ông cũng viết về ý tưởng, công nghệ, lãnh đạo và kỹ năng thay đổi mọi thứ. Các bài viết hay về marketing được Brands Vietnam chọn đăng lại từ blog cá nhân của ông.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Blogger | Squidoo