Giới thiệu

Nguyen Tuan Hung, MBA,

Business Director

SAOKIM BRANDING

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing truyền thông, trực tiếp tư vấn cho trên 500 khách hàng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề.

VỀ SAO KIM

Sao Kim là công ty chuyên sâu về hoạch định chiến lược, thiết kế nhận diện và truyền thông thương hiệu. Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng thương hiệu mạnh. Với kinh nghiệm thành công cho hơn 3000 khách hàng cùng 6800 dự án.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Công ty, vui lòng truy cập www.saokim.com.vn hoặc download our company profile: https://www.saokim.com.vn/files/saokim-profile.pdf

Liên hệ

Chức vụ

Business Director | Sao Kim Branding

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency