Nguyễn Văn Sẻ
Nhân viên digital marketing
Trung tâm giáo dục HOCMAI

Giới thiệu

Có niềm yêu thích rất lớn với marketing. Muốn được học hỏi thêm nhiều từ các chuyên gia

Liên hệ

Chức vụ

Nhân viên digital marketing | Trung tâm giáo dục HOCMAI

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Sinh viên