Giới thiệu

Học viện Thương hiệu và Truyền thông Sage (gọi tắt là “Học viện Sage”) là một học viện dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển chiến lược, phát triển thương hiệu, tiếp thị và truyền thông. Học viện tiên phong với “mô hình huấn luyện” đảm bảo các cá nhân và doanh nghiệp có thể ứng dụng được ngay nhằm xây dựng thương hiệu mạnh. Hoạt động của Học viện Sage bao gồm 3 mảng chính là: (1) Đào tạo doanh nghiệp (inhouse/public) (2) Nghiên cứu (3) Xây dựng năng lực tổ chức; Đồng thời phát triển các dự án có ích cho giới doanh nghiệp, giới chuyên môn và xã hội. Triết lý kinh doanh của Sage: “We don’t teach. We coach” – Chúng tôi không phải là trung tâm đào tạo về marketing đơn thuần, chúng tôi sử dụng mô hình huấn luyện đặc biệt lấy lý luận làm nền tảng, lấy thực tiễn làm công cụ và học viên làm trung tâm, thông qua phương pháp giải quyết tình huống ngay tại lớp. Tâm huyết của chúng tôi cũng như đội ngũ huấn luyện viên của Sage là huấn luyện các bạn học viên như đối với các đồng nghiệp để trở thành những người giỏi và thạo việc. Được thành lập năm 2013, Sage có trụ sở chính tại Hà Nội và văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Liên hệ

Chức vụ

Training Consultant |

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency