Giới thiệu

Tôi thích đọc sách và đi du lịch

Liên hệ

Chức vụ

Tổng Giám Đốc | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PD HOLDINGS

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client