Giới thiệu

Một người thích làm....gì tùy thích và có những ý tưởng bất chợt.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh