Giới thiệu

Tôi không phải bậc thầy truyền cảm hứng qua các lớp dạy làm giàu. Tôi cũng không thuộc tuýp người quá tinh tường về mọi việc. Tôi là Nguyễn Thu Quỳnh và tôi chỉ là một người rất bình thường nhưng tôi may mắn đã trải qua rất nhiều công việc, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: giáo dục, công nghệ, thương mại và cả sản xuất phần mềm ứng dụng. Tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu về tâm lý và cách vận hành công việc hiệu quả. Sở dĩ tôi có thể “sống sót” và trải qua nhiều dự án khác nhau ở nhiều lĩnh vực vì tôi xuất thân từ một người học quản trị kinh doanh. Tôi biết mình nên học như thế nào từ những người đi trước, tôi biết mình nên rèn luyện gì khi còn có thể. Và cứ thế, tôi có ngày hôm nay. Mỗi người sẽ có một sứ mệnh riêng của mình và tôi tâm niệm rằng ai cũng xuất phát từ một người tốt: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Hãy sống yêu thương và chia sẻ kiến thức và coi đó là sứ mệnh cao cả khi ta đến cuộc đời này.

Liên hệ