Giới thiệu

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GỢI MỞ BẢN SẮC VĂN HOÁ TRONG BẠN

Trong hơn hai thập kỷ qua, QUO đã sáng tạo và lưu dấu ấn cho nhiều thương hiệu trong lĩnh vực khách sạn du lịch. 
Chúng tôi hiểu và tin rằng một thương hiệu vĩ đại không đơn thuần là một logo ấn tượng, một cái tên bắt tai hay những lời nói đẹp đẽ. Mà nó bắt nguồn từ một điều gì đó sâu sắc hơn.
Mô hình xây dựng thương hiệu của chúng tôi được đúc kết từ kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực, lối tư duy chiến lược và sự sáng tạo tinh tế. Tất cả cùng một mục đích tạo nên những thương hiệu có bản sắc văn hoá riêng biệt, độc đáo và vững tin đứng trên thị trường đầy cạnh tranh này.

 

http://www.quo-global.com/

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency