Giới thiệu

  • Anh Quốc Anh có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết lập và vận hành hệ thống phân phối Route to Market, đặc biệt là trong các công ty có sự đa dạng và phức tạp về nhu cầu thị trường và hệ thống phân phối như British American Tobacco và Diageo.
  • Anh đã kinh qua hầu hết các phòng ban Brand, Route To Market, Trade Marketing, Sales,... những kinh nghiệm thực chiến từ nhiều mảng giúp anh có góc nhìn đa chiều và đầy đủ về quy trình vận hành doanh nghiệp đối với nhiều ngành hàng khác nhau.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Operation Director | British American Tobacco