Giới thiệu

Mình tên là Quế Thương. Hiện đang là Partnership Manager tại Company Insider.

Liên hệ