Marketer Nhi
Phạm Yến Nhi

HR Executive
MASSO GROUP


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên này chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


HR Executive, MASSO GROUP
Nữ
Hồ Chí Minh

Thông tin khác


Thành viên từ: 04/01/2022 (1 năm)