Giới thiệu

Tốt nghiệp ĐH Luật TP.HCM, hoạt động ecommerce và chia sẻ kiến thức dropshipping, thiết kế website bán hàng ecommerce tại Việt Nam. Founder của MeowCart Vietnam và Cộng đồng Shopify Việt Nam.

Liên hệ

Chức vụ

Founder | MeowCart Vietnam

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client