Giới thiệu

Tôi là Phương Trang, một Freelance Writer có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục và sức khỏe tinh thần.

Liên hệ

Chức vụ

Freelance Writer |

Thành phố

Hồ Chí Minh