Giới thiệu

Đam mê với ngành Marketing. Mục tiêu đặt chân vào thế giới Agency.

Liên hệ

Chức vụ

Cộng tác viên | Make It Noise

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Sinh viên