Nguyễn Đoàn Phước Duy
Senior Executive, Marketing & Communication
Nielsen Vietnam

Giới thiệu

Duy có kinh nghiệm làm việc 4 năm trong ngành PR - Communication qua hai Công ty lớn là Ajinomoto Việt Nam và hiện tại là nhân viên Truyền thông - Tiếp thị, Công ty Nielsen Việt Nam.

Liên hệ

Chức vụ

Senior Executive, Marketing & Communication | Nielsen Vietnam

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency