Nguyên Phong
Co-Founder
Simple Page - Nền tảng xây dựng landing page miễn phí

Giới thiệu

Marketer thích trải nghiệm và chia sẻ giúp đỡ mọi người

FB: https://www.facebook.com/100011697434275

Hotline: 0935.636.433

Blog cá nhân: nguyenphong.net

Liên hệ

Chức vụ

Co-Founder | Simple Page - Nền tảng xây dựng landing page miễn phí

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency