Giới thiệu

tôi tên Nguyễn Tấn Phát, 26 tuổi và hiện tại đang làm việc tại một công ty truyền thông ở thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ