Giới thiệu

Đam mê Marketing. Muốn học hỏi được nhiều thứ hơn nữa.

Liên hệ

Chức vụ

Content Writer |

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client