Giới thiệu

Phan Lê hiện tại là Associate Planner tại REDDER Advertising, với hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo & tiếp thị tại Việt Nam, qua nhiều lĩnh vực như: quản lý nhãn hàng FMCG, media, digital marketing and BTL.

Liên hệ

Chức vụ

Associate Planner | Redder Advertising