Marketer Giang
Phan Đông Giang

Media Planner
Omega Media


PROFILE

Giới thiệu


Hi, I'm Phan Đông Giang

#phandonggiang

Xin chào, tôi là Phan Đông Giang. Tôi tạo ra trang này để tổng hợp và chia sẻ các kiến thức về Marketing và các kiến thức khác về tài chính, kinh doanh, đời sống, cuộc đời,... nói chung là kiến thức chung về thế giới này. Mọi người đón đọc nhé!

Liên hệ


Media Planner, Omega Media
Nam
Agency
Hồ Chí Minh
https://omegamedia.vn/

Thông tin khác


Thành viên từ: 11/11/2022 (2 tháng)